Hoạt động trong tuần
5 tháng 12 2022 - 11 tháng 12 2022
06/12 14:00 - 17:00 Mathematics in South Korea and the Vietnam - South Korea cooperation in Mathematical Sciences

The Laurent Schwartz Lecture Hall, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), 157 Chua Lang Str., Lang Thuong, Dong Da Dist., Hanoi.

10/12 07:30 - 17:30 KHÓA BỒI DƯỠNG “MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MÔN TOÁN BẬC PHỔ THÔNG” Dành cho giáo viên THPT môn Toán khu vực miền Trung - Tây nguyên năm 2022

Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định

08:00 - 17:00 KHÓA HỌC “TỐI ƯU HÓA TRONG CÔNG NGHIỆP” Dành cho sinh viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022

Trường Đại học Quy Nhơn, Bình Định