Hoạt động trong tuần
19 tháng 7 2021 - 25 tháng 7 2021
21/07 08:30 - 17:10 Mini-Workshop on Geometric Analysis

C101, VIASM

22/07 14:00 - 17:00 New curvature conditions for the Bochner technique

C102, VIASM

24/07 08:00 - 17:00 Hội thảo hàng năm 2021 (VIASM Annual Meeting 2021)

Trụ sở Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.