Hoạt động trong tuần
21 tháng 6 2021 - 27 tháng 6 2021
22/06 09:30 - 16:30 Khóa học ngắn hạn “Phân thớ Hitchin và bổ đề cơ bản”

Laurent Schwartz Lecture Hall

23/06 14:00 - 16:00 Chuỗi Seminar “Một số vấn đề về thống kê ứng dụng”

Zoom

24/06 09:30 - 16:30 Khóa học ngắn hạn “Phân thớ Hitchin và bổ đề cơ bản”

Laurent Schwartz Lecture Hall

14:00 - 16:30 Seminar GEOMETRIC ANALYSIS

C101, VIASM

14:30 - 16:30 The curvature operator of the second kind in dimension four

C101, VIASM

25/06 09:00 - 16:30 KHÓA HỌC “BLOCKCHAIN MATHEMATICS AND COMPUTING”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Số 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

26/06 09:00 - 16:30 KHÓA HỌC “BLOCKCHAIN MATHEMATICS AND COMPUTING”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Số 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

27/06 09:00 - 16:30 KHÓA HỌC “BLOCKCHAIN MATHEMATICS AND COMPUTING”

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Số 157 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội