Trường chuyên biệt

Trường hè Toán học năm 2024
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 22/07/2024 - 31/07/2024 Chi tiết
Khoá bồi dưỡng giáo viên THPT chuyên Toán năm 2024
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 22/07/2024 - 31/07/2024 Chi tiết
Trường hè Toán học sinh viên 2024
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 08/07/2024 - 21/07/2024 Chi tiết
Kỳ thi mô hình hóa toán học Việt Nam 2024
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 17/05/2024 - 29/06/2024 Chi tiết
Trường Đông về Lý thuyết trò chơi và Tối ưu tổ hợp
Thời gian:07:30 - 11:30 Ngày 05/12/2023 - 06/12/2023 Chi tiết
VIASM - ICTP Summer School on Differential Geometry
Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 14/08/2023 - 25/08/2023 Chi tiết
TRƯỜNG HÈ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2023
Thời gian:08:00 - 17:00 Ngày 14/08/2023 - 18/08/2023 Chi tiết
Summer School in Data Science 2023
Thời gian:08:30 - 17:30 Ngày 03/08/2023 - 06/08/2023 Chi tiết
VIASM-IAMP Summer School in Mathematical Physics, Quy Nhon 2023
Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 01/08/2023 - 05/08/2023 Chi tiết
Khóa bồi dưỡng giáo viên Khu vực miền Bắc và miền Trung
Thời gian:08:00 - 16:30 Ngày 17/07/2023 - 26/07/2023 Chi tiết