Trường chuyên biệt

LSAM 2017: Predators-prey model with competition: the emergence of packs and territoriality
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 26/07/2017 Chi tiết
Trại hè Toán và Khoa học - MaSSP 2017
Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 19/06/2017 - 01/07/2017 Chi tiết
Khóa học Giới Thiệu Về Khoa Học Dữ Liệu (tại TP. HCM)
Thời gian: Từ 09:00 đến 16:00 Ngày 21/05/2017 Chi tiết
Khóa học Giới Thiệu Về Khoa Học Dữ Liệu (tại Hà Nội)
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 17/05/2017 Chi tiết
Mini-course: Stochastic differential equations with H older continuous coefficients - PDE vs Geometry
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 27/04/2017 Chi tiết
Course: A brief introduction to fractional calculus and rough path theory
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 25/04/2017 Chi tiết
Trường xuân: Hệ động lực và phương trình tiến hóa
Thời gian:09:00 - 16:00 Ngày 28/03/2017 - 30/03/2017 Chi tiết
Trường SEAMS - Mô hình toán học trong sinh học
Thời gian:09:00 - 17:45 Ngày 08/03/2017 - 15/03/2017 Chi tiết
IACR-SEAMS School "Cryptography: Foundations and New Directions"
Thời gian:08:30 - 17:00 Ngày 27/11/2016 - 04/12/2016 Chi tiết
Mini-course: Lượng hóa tính không xác định và lý thuyết xấp xỉ phương trình đạo hàm riêng phụ thuộc vào tham số
Thời gian:08:30 - 12:00 Ngày 14/11/2016 - 17/11/2016 Chi tiết