Trường chuyên biệt

Mini-course: Stochastic differential equations with H older continuous coefficients - PDE vs Geometry
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 27/04/2017 Chi tiết
Course: A brief introduction to fractional calculus and rough path theory
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 25/04/2017 Chi tiết
Trường xuân: Hệ động lực và phương trình tiến hóa
Thời gian:09:00 - 16:00 Ngày 28/03/2017 - 30/03/2017 Chi tiết
Trường SEAMS - Mô hình toán học trong sinh học
Thời gian:09:00 - 17:45 Ngày 08/03/2017 - 15/03/2017 Chi tiết
IACR-SEAMS School "Cryptography: Foundations and New Directions"
Thời gian:08:30 - 17:00 Ngày 27/11/2016 - 04/12/2016 Chi tiết
Mini-course: Lượng hóa tính không xác định và lý thuyết xấp xỉ phương trình đạo hàm riêng phụ thuộc vào tham số
Thời gian:08:30 - 12:00 Ngày 14/11/2016 - 17/11/2016 Chi tiết
Một số vấn đề về hệ động lực
Báo cáo viên: GS. Nguyễn Tiến Dũng Thời gian: Từ 09:00 đến 11:00 Ngày 11/11/2016 Chi tiết
Trường Đông: Gamma hội tụ và Thuần nhất hóa trong Cơ học môi trường liên tục
Thời gian:09:00 - 17:00 Ngày 31/10/2016 - 04/11/2016 Chi tiết
Mini-course: Numerical expressions in natural language
Báo cáo viên: Andreas Haida Thời gian: Từ 09:00 đến 15:00 Ngày 31/08/2016 Chi tiết
Trường hè về lý thuyết biểu diễn của các nhóm hữu hạn và p-adic
Thời gian:14:00 - 16:30 Ngày 29/08/2016 - 01/09/2016 Chi tiết