Hoạt động trong tuần
27 tháng 11 2023 - 3 tháng 12 2023
27/11 15:00 - 16:00 Seminar: Noetherianity and homological finiteness for polynomial functors

C102, VIASM

30/11 08:30 - 10:00 Seminar: Tensorial wave equations on global hyperbolic manifolds (part 2): the fully asymptotic behaviours

C101, VIASM

02/12 08:30 - 11:40 Giáo dục AI cho học sinh phổ thông

Trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

03/12 07:00 - 17:00 Khóa Bồi dưỡng về mạch kiến thức Hình học và Đo lường trong Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán năm 2018

Trường Đại học Quy Nhơn

07:30 - 12:00 NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH 2023

Trường Song ngữ Quốc tế Canada - BCIS, số 86, đường số 23, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

hỗ trợ
Hỗ trợ văn phòng
Hỗ trợ thiết bị
Visa information