Buổi 1

Giới thiệu tổng quan về tính toán Bayes (Introduction to Bayesian computation)

Thời gian: 14:00 đến 16:00 Ngày 11/01/2023

Báo cáo viên: Đỗ Văn Cường, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội