Buổi 2

Giới thiệu tổng quan về tính toán Bayes (Introduction to Bayesian computation) - Phần 2
Thời gian: 14h - 16h, thứ 4, ngày 8/2/2023
Báo cáo viên: Đỗ Văn Cường, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội