Hoạt động trong tuần
22 tháng 4 2024 - 28 tháng 4 2024
22/04 08:00 - 12:00 Mini-course on Quantum mechanics: A mathematical presentation

Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi

23/04 08:00 - 12:00 Mini-course on Quantum mechanics: A mathematical presentation

Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM), Hanoi

09:30 - 10:30 Seminar: Hidden convexity of quadratic systems and its application

C101, VIASM

24/04 14:00 - 16:00 Chuỗi bài giảng ngắn về một số phương pháp hiện đại trong thống kê ứng dụng

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

25/04 08:00 - 17:00 Khóa bồi dưỡng giảng viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Số 77 Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

08:00 - 17:00 Khóa bồi dưỡng giảng viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Số 77 Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

26/04 08:00 - 17:00 Khóa bồi dưỡng giảng viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2024 “Thống kê hiện đại với phần mềm thống kê R”

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế Số 77 Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

hỗ trợ
Hỗ trợ văn phòng
Hỗ trợ thiết bị
Visa information