Hoạt động trong tuần
23 tháng 11 2020 - 29 tháng 11 2020
25/11 08:00 - 17:00 Fractional integro- differential equations in Wiener space and some Hermite - Hadamard inequalities

C102, VIASM

09:00 - 11:00 Seminar nhóm: Một số mô hình SIR trên mạng và ứng dụng

C101, VIASM

26/11 08:00 - 17:00 Fractional integro- differential equations in Wiener space and some Hermite - Hadamard inequalities

C102, VIASM

15:00 - 16:30 Convergence of densities of some functionals of Gaussian processes

C101, VIASM

27/11 08:00 - 17:00 Fractional integro- differential equations in Wiener space and some Hermite - Hadamard inequalities

C102, VIASM

28/11 08:00 - 20:00 TRƯỜNG ĐÔNG MIỀN NAM 2020: CƠ SỞ TOÁN HỌC CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU - MATHS FOR DATA SCIENCE

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

08:00 - 16:00 Khóa bồi dưỡng giáo viên khu vực Tây nguyên năm 2020

Trường Đại học Tây Nguyên, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

29/11 08:00 - 20:00 TRƯỜNG ĐÔNG MIỀN NAM 2020: CƠ SỞ TOÁN HỌC CHO KHOA HỌC DỮ LIỆU - MATHS FOR DATA SCIENCE

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

08:00 - 16:00 Khóa bồi dưỡng giáo viên khu vực Tây nguyên năm 2020

Trường Đại học Tây Nguyên, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

08:00 - 17:00 Ngày Hội Toán học mở - MOD 2020 Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG Hà Nội