Observer-based control of nonlinear singular fractional-order systems with bounded time-varying delay
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 24/04/2018 Địa điểm: B4-705, VIASM
Mild expansive systems
Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 24/04/2018, 14:30 đến 17:00 ngày 17/04/2018, Địa điểm: Thư viện, VIASM
Stability of two-dimensional descriptor systems with generalized directional delays
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 17/04/2018 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Lê Văn Hiện
Chen simple modules over Leavitt path algebras
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 17/04/2018 Địa điểm: A1-701, VIASM
VIASM Data Science Kick-off: Hiroshi Motoda's lecture and DS Lab Opening
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 13/04/2018 Địa điểm: P. 702, tầng 7 thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội Báo cáo viên: Hiroshi Motoda
Chen simple modules over Leavitt path algebras
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 12/04/2018 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Nguyen Quang Loc
Finite-time control analysis for nonlinear fractional-order systems
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 10/04/2018 Địa điểm: B4-705, VIASM
Properties of Alternative codes, Codes of words with limiters
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 05/04/2018 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Ngô Thị Hiền. Đại học Bách Khoa (Hanoi University of Science and Technology)
Rank of divisors on graphs and gonality
Thời gian: Từ 09:30 đến 10:30 Ngày 03/04/2018 Địa điểm: B4-705, VIASM
Finite time stability of fractional-order non-linear systems with interval time-varing delay: A linear matrix inequality approach
Thời gian: 14:00 đến 17:00 ngày 03/04/2018, 14:00 đến 17:00 ngày 27/03/2018, Địa điểm: B4-705, VIASM