Optimal control of nonclassical diffusion equations with memory
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 27/12/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Nguyễn Dương Toàn
Seminar Giải tích biến phân và các bài toán tối ưu
Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 26/12/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 19/12/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 12/12/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 05/12/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 28/11/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 21/11/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 14/11/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 07/11/2017, Địa điểm: C2-714, VIASM
Optimal Control of the Sweeping Process
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:00 Ngày 22/12/2017 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Prof. Boris Mordukhovich (Wayne State University, USA)
Lipschitz stability in inverse source problems for a singular parabolic equation
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 20/12/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Trần Quốc Tuấn
Some results on mutiplicity and colength
Thời gian: 09:30 đến 11:30 ngày 14/12/2017, 09:30 đến 11:30 ngày 07/12/2017, Địa điểm: B4-705, VIASM
Local exact controllability to trajectories for the variable density Boussinesq system
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 13/12/2017 Địa điểm: B4-705, VIASM Báo cáo viên: Vũ Mạnh Tới
Null controllability with constraints in the state for a class of nonlocal parabolic systems
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 06/12/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Lê Trần Tình
On pseudo supports of homogeneous components of graded modules
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:30 Ngày 30/11/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM
Finite-dimensional feedback control of a reaction-diffusion equation via inertial manifolds
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 29/11/2017 Địa điểm: C2-714, VIASM Báo cáo viên: Bùi Xuân Quang
Nevanlinna theory and related problems
Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 27/11/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 20/11/2017, 09:00 đến 11:00 ngày 13/11/2017, 09:30 đến 11:30 ngày 06/11/2017, Địa điểm: C2-714, VIASM