Admissibly inertial manifolds for partial neutral functional differential equations
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 17/03/2017 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Lê Anh Minh
Periodic solution to evolution equations
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 10/03/2017 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Ngô Quý Đăng
Funnel Technique for Finding Shortest Paths from a Fixed Source Point to all other Points on a Convex Polyhedral Surface
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:30 Ngày 06/03/2017 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Dong Van Viet
On the index of infinite dimensional systems
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 03/03/2017 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Hà Phi
Lectures on Contact Topology in Singularity Theory
Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 02/03/2017, 10:15 đến 11:45 ngày 27/02/2017, 15:15 đến 16:45 ngày 24/02/2017, Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Masaharu Ishikawa (Tohoku University)
Lectures on "Lojasiewicz exponent of non-degenerate functions"
Thời gian: 09:00 đến 10:00 ngày 27/02/2017, 14:00 đến 15:00 ngày 24/02/2017, Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Mutsuo Oka (Tokyo University of Science)
Tính dương của nửa nhóm nghiệm phương trình trung tính với quá khứ không ôtônôm
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 24/02/2017 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Phạm Văn Bằng
Periodic and Almost Periodic Solutions to Fluid Flow Problems
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:15 Ngày 20/02/2017 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Matthias Hieber
Invariant metrics on a certain unbounded non-hyperbolic domain
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 17/02/2017 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Kim Hyeseon
Admissibly invariant manifolds for PFDE with infinite delay
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 17/02/2017 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Đinh Xuân Khánh