Một số vấn đề về Đại số giao hoán tổ hợp

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2020 - 31/05/2020

>> Chi tiết
Xấp xỉ một số bài toán có số chiều hoặc kích cỡ rất lớn và mạng neuron sâu

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/07/2020 - 30/09/2020

>> Chi tiết
Giải tích hình học trên đa tạp

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 22/07/2020 - 22/07/2020

>> Chi tiết
Cấu trúc vành Hopf và một số vấn đề liên quan trong lý thuyết đồng điều suy rộng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/07/2020 - 30/09/2020

>> Chi tiết
Tính chính quy của nghiệm cho một số lớp các phương trình đạo hàm riêng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2020 - 31/07/2020

>> Chi tiết
Một số vấn đề chọn lọc trong Giải tích biến phân và Lý thuyết tối ưu

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2020 - 31/07/2020

>> Chi tiết
Điều kiện chính quy và các định lý cực trị và xấp xỉ trong tối ưu và cân bằng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2020 - 31/08/2020

>> Chi tiết
Nghiên cứu định tính và định lượng về bài toán ngược trong phương trình elliptic và parabolic

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/06/2020 - 31/08/2020

>> Chi tiết
Nghiên cứu về vành địa phương đặc số dương

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 15/02/2020 - 15/05/2020

>> Chi tiết
Cohomological invariants of squarefree monomial ideals

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2020 - 31/07/2020

>> Chi tiết
Thớ Milnor phi-Ácsimét và Kì dị

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/02/2020 - 31/05/2020

>> Chi tiết
Hình học phức và Hình học Diophantine

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2020 - 30/04/2020

>> Chi tiết