Giải tích biến phân và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Đông Yên

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2015 - 30/06/2015

>> Chi tiết
Một số tính chất nghiệm của phương trình đạo hàm riêng dạng elliptic và parabolic

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Bích Huy

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Các phương pháp xấp xỉ và định tính đối với phương trình vi phân và hệ điều khiển

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thiệu Huy

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Tôpô Đại số

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Việt Hưng (HĐKH Nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Dáng điệu tiệm cận nghiệm và tính điều khiển được đối với một số hệ vi phân trong không gian vô hạn chiều

Chủ nhiệm đề tài: Cung Thế Anh

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Hình học không giao hoán và Topo

Chủ nhiệm đề tài: Alexander S.Mishchenko

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2015 - 29/02/2016

>> Chi tiết
Lý thuyết định tính Hệ động lực ngẫu nhiên và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài: Đoàn Thái Sơn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2015 - 30/11/2015

>> Chi tiết
Ổn định và điều khiển hệ động lực

Chủ nhiệm đề tài: Vũ Ngọc Phát

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
D - modules và một số vấn đề liên quan trong lý thuyết biểu diễn

Chủ nhiệm đề tài: Phùng Hồ Hải

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2015 - 31/05/2015

>> Chi tiết
On spectral theory and spectral shift function for Hamiltonian with oscillating potential

Chủ nhiệm đề tài: Mouez Dimassi

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2015 - 31/10/2015

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và một số vấn đề liên quan

Chủ nhiệm đề tài: Trần Văn Tấn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2015 - 31/03/2015

>> Chi tiết
Hệ động lực ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Dư

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2015 - 31/08/2015

>> Chi tiết
Lý thuyết thế vị và hình học phức

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Hoàng Hiệp

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Một số vấn đề của Hệ động lực và Toán sinh thái

Chủ nhiệm đề tài: Lê Huy Tiễn

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2015 - 28/02/2016

>> Chi tiết
Giải tích p - adic, Giải tích phức

Chủ nhiệm đề tài: Hà Huy Khoái

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2015 - 31/07/2015

>> Chi tiết