Giải tích biến phân và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2015 - 30/06/2015

>> Chi tiết
Một số tính chất nghiệm của phương trình đạo hàm riêng dạng elliptic và parabolic

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Các phương pháp xấp xỉ và định tính đối với phương trình vi phân và hệ điều khiển

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Tôpô Đại số

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Hình học không giao hoán và Topo

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/12/2015 - 29/02/2016

>> Chi tiết
Lý thuyết định tính Hệ động lực ngẫu nhiên và ứng dụng

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2015 - 30/11/2015

>> Chi tiết
Ổn định và điều khiển hệ động lực

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
D - modules và một số vấn đề liên quan trong lý thuyết biểu diễn

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/03/2015 - 31/05/2015

>> Chi tiết
On spectral theory and spectral shift function for Hamiltonian with oscillating potential

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/09/2015 - 31/10/2015

>> Chi tiết
Lý thuyết Nevanlinna và một số vấn đề liên quan

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/01/2015 - 31/03/2015

>> Chi tiết
Hệ động lực ngẫu nhiên

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/05/2015 - 31/08/2015

>> Chi tiết
Lý thuyết thế vị và hình học phức

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/08/2015 - 31/12/2015

>> Chi tiết
Một số vấn đề của Hệ động lực và Toán sinh thái

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/10/2015 - 28/02/2016

>> Chi tiết
Giải tích p - adic, Giải tích phức

Chủ nhiệm đề tài:

Thời gian làm việc tại Viện: 01/04/2015 - 31/07/2015

>> Chi tiết