Metric k-jet với độ cong âm, II
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 06/05/2013 Địa điểm: C2-714
Toán tử trong không gian Hilbert
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 06/05/2013 Địa điểm: C2-714
Metric k-jet với độ cong âm, I
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 29/04/2013 Địa điểm: C2-714
Vi phân Jet, II
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 22/04/2013 Địa điểm: C2-714
Category of statistical models and the fisher metric
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 22/04/2013 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Lê Hồng Vân
An improvement of the Nevanlinna-Gundersen theorem (II)
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 16/04/2013 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyen Thi Thu Hang
Vi phân Jet, I
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 15/04/2013 Địa điểm: C2-714
Regular singular stratified bundles (cont)
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 08/04/2013 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Tô Tất Đạt
Jets của đường cong và phân thớ Jet Semple
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 08/04/2013 Địa điểm: C2-714
Connections in characteristic p > 0
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 05/04/2013 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Tô Tất Đạt