Semisimple Lie Algebras
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 20/05/2013 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Lương Thái Bình
Phân thớ Logarithmic jet và giả thuyết Lang
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 20/05/2013 Địa điểm: C2-714
Áp dụng giải bài toán $\overline{\partial}$ vào nghiên cứu tính khả tích địa phương của hàm đa điều hòa dưới
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 20/05/2013 Địa điểm: C2-714
Áp dụng của $\overline{\partial}$ vào bài toán xấp xỉ
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 16/05/2013 Địa điểm: C2-714
Some limit theorems for sequence of random variables in convex combination spaces
Thời gian: Từ 14:00 đến 18:00 Ngày 14/05/2013 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Phạm Trí Nguyên
Chứng minh định lý Bloch
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 13/05/2013 Địa điểm: C2-714
Phương trình $\overline{\partial}$ trên miền giả lồi
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 13/05/2013 Địa điểm: C2-714
A note on the Marcinkiewicz-type strong law of large numbers for fuzzy random sets
Thời gian: Từ 14:00 đến 18:00 Ngày 10/05/2013 Địa điểm: C2-714
Toán tử trong không gian Hilbert (tiếp)
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 09/05/2013 Địa điểm: C2-714
The strong law of large numbers for triangular array of row-wise exchangeable random sets with respect to Mosco convergence
Thời gian: Từ 14:00 đến 18:00 Ngày 07/05/2013 Địa điểm: C2-714