Non-abelian Littlewood-Offord inequalities
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 16/06/2015 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Pham Huu Tiep
Conditions for Permanence and Ergodicity of Certain Stochastic Predator-Prey Models P2
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 15/06/2015 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Nguyễn Hải Đăng
Tilt Stability in Nonlinear Programming PII
Thời gian: Từ 10:40 đến 12:00 Ngày 11/06/2015 Địa điểm: Thư viện Báo cáo viên: Nguyen Thanh Qui
Tilt Stability in Nonlinear Programming PI
Robustly Quasiconvex Functions PIII
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:20 Ngày 04/06/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Pham Duy Khanh
Robustly Quasiconvex Functions PIV
Thời gian: Từ 10:40 đến 12:00 Ngày 04/06/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Pham Duy Khanh
Nghiên cứu số liệu và thiết lập mô hình cho một số bài toán trong nông nghiệp
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 01/06/2015 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Nguyen Ngoc Doanh
Robustly Quasiconvex Functions PII
Thời gian: Từ 10:30 đến 12:00 Ngày 28/05/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Pham Duy Khanh
Một số vấn đề trong điều khiển hệ cơ
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 28/05/2015 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Đào Phương Nam
Robustly Quasiconvex Functions PI

logofooterviasm.png

Bản quyền © 2015 thuộc về Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.
Designed by Comsoft