Robust finite-time stability and stabilization of singular discrete-time delay systems
Plurisubharmonic functions (continue)
Periodic motions of fluid flows in unbounded domains
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 11/09/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Thiệu Huy
Finite-time stability and stabilization of linear systems with delays in states and controls
Về đa tạp chấp nhận được
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 04/09/2015 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Trịnh Viết Dược
Một số mô phỏng mạng lưới giao thông công cộng
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 03/09/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Trọng Khánh
Omega - Plurisubharmonic functions (continue)
Thời gian: Từ 14:30 đến 17:00 Ngày 28/08/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Lê Mậu Hải
Plurisubharmonic functions (continue)
Omega - Plurisubharmonic functions
Thời gian: Từ 14:30 đến 17:00 Ngày 21/08/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Lê Mậu Hải
Some simulations of public transportation networks
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 20/08/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Trọng Khánh

logofooterviasm.png

Bản quyền © 2015 thuộc về Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.
Designed by Comsoft