Family of hyperbolic systems
Novel criteria for asymptotic stability of singular linear polytopic systems
Monge – Ampere operator on the class of Unbounded plurisubharmonic functions
Thời gian: Từ 15:00 đến 17:00 Ngày 11/12/2015 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Vũ Việt Hùng
Admissibly Inertial Manifolds for Evolution Equations: The Non-Self- Adjoint Case
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 11/12/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Bùi Xuân Quang
Phương trình moment theo không gian cho sự tiến hoá hệ sinh thái, phần 2
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 10/12/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Time optimal control of 3D Navier-Stokes-Voigt equations
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 09/12/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Trần Minh Nguyệt
Stability and control of linear polytopic systems with delays
Inertial Manifolds for Partial Neutral Functional Differential Equations in Admissible Spaces
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 04/12/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Bùi Xuân Quang
Statistical inference with intractable likelihood and big data
Thời gian: Từ 10:00 đến 12:00 Ngày 04/12/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Tran Minh Ngoc
Phương trình moment theo không gian cho sự tiến hoá hệ sinh thái, phần 1
Thời gian: Từ 14:30 đến 16:30 Ngày 03/12/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh

logofooterviasm.png

Bản quyền © 2015 thuộc về Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.
Designed by Comsoft