Subharmonic functions (continue)
Thời gian: Từ 14:30 đến 17:00 Ngày 14/08/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Vũ Việt Hùng
Plurisubharmonic functions (continue)
Plurisubharmonic function
Thời gian: Từ 14:30 đến 17:00 Ngày 07/08/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Văn Phú
Subharmonic function
Thời gian: Từ 14:30 đến 17:00 Ngày 05/08/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Vũ Việt Hùng
Conditions for Permanence and Ergodicity of Certain SIR Epidemic Models P2
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 20/07/2015 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Như
Conditions for Permanence and Ergodicity of Certain SIR Epidemic Models P1
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 13/07/2015 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Như
The role of protection zones to the survival of species in random environment P2
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 06/07/2015 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Diệu
The role of protection zones to the survival of species in random environment P1
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 29/06/2015 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Nguyễn Thanh Diệu
Những tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp: hướng tiếp cận mô hình hóa và mô phỏng
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 18/06/2015 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Đinh Thị Hải Vân
Tilt Stability in Nonlinear Programming PIV

logofooterviasm.png

Bản quyền © 2015 thuộc về Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.
Designed by Comsoft