Bagirov’s Method for Minimization of Quasidifferentiable Functions PII
Thời gian: Từ 10:40 đến 12:00 Ngày 21/05/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Hoang Ngoc Tuan
Bài toán Lập lịch cho một tuyến xe buýt nhanh BRT
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 21/05/2015 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Phan Nguyễn Bá Thắng
Bagirov’s Method for Minimization of Quasidifferentiable Functions PI
Thời gian: Từ 09:00 đến 10:20 Ngày 21/05/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Hoang Ngoc Tuan
Ứng dụng Matlab trong Kỹ thuật Tính toán, Điều khiển
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:30 Ngày 14/05/2015 Địa điểm: Thư viện Báo cáo viên: Hà Bình Minh
Mean-Value Theorems for Multifunctions PIV
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 14/05/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyen Thi Quynh Trang
The first Chern class and the construction of moduli space of curves
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 14/05/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải
Bagirov’s Codifferential Method for Minimizing Nonsmooth DC Functions PII
Thời gian: Từ 10:40 đến 12:00 Ngày 14/05/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Hoang Ngoc Tuan
Definitions of moduli spaces
Thời gian: Từ 14:00:12/05/2015 đến 17"00:01/01/0001 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn An Khương
Markov Chains: Transience and recurrence
Thời gian: Từ 14:00 đến 16:00 Ngày 11/05/2015 Địa điểm: B4-705 Báo cáo viên: Nguyễn Hữu Dư
Second example
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 07/05/2015 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Ngô Lâm Châu