On stable manifolds for planar fractional differential equations
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 01/11/2013 Địa điểm: C2
Licci squarefree monomial ideals of deviation two
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 31/10/2013 Địa điểm: C2
Trường thu: Thảo luận về kỳ vọng có điều kiện-Phần 2 (Semina)
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 30/10/2013 Địa điểm: B4 Báo cáo viên: Đỗ Đại Chí
Trường thu: Xấp xỉ chuẩn đối với random character ratios (Semina)
Thời gian: Từ 09:00 đến 18:00 Ngày 29/10/2013 Địa điểm: B4 Báo cáo viên: Trình Hoài Nam
Associated primes of the third power of edge ideals
Thời gian: Từ 14:00 đến 15:30 Ngày 28/10/2013 Địa điểm: C2
Trường thu: Thảo luận về kỳ vọng có điều kiện-Phần 1(Semina)
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 28/10/2013 Địa điểm: Phòng 4, tầng 3, nhà A14, Viện Toán học Hà Nội Báo cáo viên: Đỗ Đại Chí
Trường thu: Hàm đặc trưng, hàm sinh moment và các vấn đề liên quan-Phần III (Semina)
Thời gian: Từ 09:30 đến 12:00 Ngày 25/10/2013 Địa điểm: B4 Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thủy
Null controllability of a semilinear damped wave equation with a moving control
Thời gian: Từ 09:30 đến 11:00 Ngày 25/10/2013 Địa điểm: C2 Báo cáo viên: Vũ Mạnh Tới
Arithmetical rank of squarefree monomial ideals.
Thời gian: Từ 09:15 đến 10:15 Ngày 24/10/2013 Địa điểm: C2
Trường thu: Xấp xỉ phi-chuẩn bằng phương pháp Stein's (Semina)
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 24/10/2013 Địa điểm: B4 Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Tứ