Phương pháp số giải phương trình vi phân đại số
Thời gian: Từ 10:00 đến 11:00 Ngày 15/11/2012 Địa điểm: C2-714
On Nash equilibrium models
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 14/11/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Phung Minh Duc
Giá trị rẽ nhánh và tính ổn định của đại số các đa thức bị chặn
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 13/11/2012 Địa điểm: C2-714
Hybrid methods for solving equilibrium problems > and quasinonexpansive mappings
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 07/11/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Do Duy Thanh
Điều kiện đủ để đa thức thực có thể biểu diễn thành tổng bình phương
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 06/11/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Đặng Văn Đoạt
Về bài toán bất đẳng thức biến phân mở rộng
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 31/10/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh
Cấu trúc o-tối thiểu và biên sai kiểu Holder
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 30/10/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Hoàng Phi Dũng
Bán kính ổn định và điều khiển được hệ descriptor
Thời gian: Từ 09:00 đến 11:30 Ngày 25/10/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Nguyễn Khoa Sơn
Nguyên lý biến phân Ekeland cho bài toán cân bằng
Thời gian: Từ 14:00 đến 17:00 Ngày 24/10/2012 Địa điểm: C2-714 Báo cáo viên: Lê Quang Thuỷ
Đại số các đa thức bị chặn trên tập nửa đại số
Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Ngày 23/10/2012 Địa điểm: C2-714