Hoạt động trong tuần
15 tháng 4 2024 - 21 tháng 4 2024
16/04 09:30 - 10:30 Generalized Polyhedral DC Optimization Problems

C102, VIASM

17/04 14:00 - 16:00 Reading Seminar on Coxeter Groups

C101, VIASM

14:00 - 16:00 Chuỗi bài giảng ngắn về một số phương pháp hiện đại trong thống kê ứng dụng

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM)

hỗ trợ
Hỗ trợ văn phòng
Hỗ trợ thiết bị
Visa information